ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ MESIAKARIS.GR

ημ/νια τελευταίας ενημέρωσης 30 ΑΠΡ 2020

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο Επισκέπτης των σελίδων και των υπηρεσιών της ιστοσελίδας mesiakaris.gr, ιδιοκτησία της εταιρείας «quadBIT – Μεσιακάρης Γ. Αναστάσιος», αποδέχεται τους κατωτέρω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται.

Συνεπώς, οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών της παρούσας ιστοσελίδας. Εάν δε συμφωνεί, τότε οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου και να αποχωρήσει από την ιστοσελίδα.

Ο Επισκέπτης παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης του δικτυακού τόπου mesiakaris.gr ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του Επισκέπτη αποδοχή των όρων αυτών.

Β. Έννοιες
Εταιρεία: η εταιρεία με την επωνυμία «quadBIT – Μεσιακάρης Γ. Αναστάσιος», με έδρα την Καρδίτσα, οδός Ταλιαδούρου 2, 4ος όροφος και τηλέφωνο επικοινωνίας : (+30) 24410 23220

Ιστοσελίδα: η παρούσα ιστοσελίδα «mesiakaris.gr»

Επισκέπτης: κάθε επισκέπτης της Ιστοσελίδας

Γ. Δικαιώματα Βιομηχανικής και Πνευματικής Ιδιοκτησίας
Αυτή η Ιστοσελίδα είναι η επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρείας. Ο σχεδιασμός και τα περιεχόμενα της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων των σημάτων, λογοτύπων, κειμένων, γραφικών, εικόνων, φωτογραφιών και λογισμικού αποτελούν ιδιοκτησία της Εταιρείας και προστατεύονται από την Ελληνική και Διεθνή Νομοθεσία.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική ή ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του ως άνω περιεχομένου της Ιστοσελίδας. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της Εταιρείας. Η εμφάνιση του ως άνω περιεχομένου στην Ιστοσελίδα δεν δύναται καθ’ οιονδήποτε τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης οποιουδήποτε εκ των ανωτέρω στοιχείων.

Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να «φορτωθεί», να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο.

Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από την Ιστοσελίδα, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες της παρούσας Ιστοσελίδας και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

Δ. Περιορισμός Ευθύνης
Η Εταιρεία μεριμνά για την άρτια λειτουργία της Ιστοσελίδας και την ακρίβεια του περιεχομένου της. Σε καμία περίπτωση ωστόσο δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι η Ιστοσελίδα δε θα προσβληθεί από κακόβουλο λογισμικό.

Η Εταιρεία μπορεί, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, να μεταβάλει, αναστείλει ή διακόψει οποιαδήποτε επιμέρους λειτουργία της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας ή περιγραφής προϊόντος ή υπηρεσίας.

Η Εταιρεία εφιστά την προσοχή του χρήστη στο ενδεχόμενο η πρόσβαση στην παρούσα να ανασταλεί ή διακοπεί για λόγους ή προβλήματα που ανάγονται στους servers φιλοξενίας.

Δεν βαρύνει την Εταιρεία η κάλυψη αξιώσεων τρίτων από παραπλάνησή τους, λόγω αντιγραφής, παραποίησης της Ιστοσελίδας ή σφετερισμού μέρους αυτής από τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, τα οποία προέβησαν στις ανωτέρω ενέργειες κατά παράβαση των πνευματικών και βιομηχανικών δικαιωμάτων της Εταιρείας και των χρηστών ηθών.

Με σκοπό την ολοκληρωμένη πληροφόρηση των Επισκέπτών είναι δυνατόν η Ιστοσελίδα να παραπέμπει σε συνδέσμους (links), οι οποίοι μεταφέρουν το χρήστη σε διαδικτυακές τοποθεσίες τρίτων. Ρητά δηλώνεται ότι η Εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των συνδέσμων αυτών ή για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία προκληθεί στο Χρήστη από την περιήγησή του σε αυτές τις σελίδες.

Ε. Ευθύνη Επισκέπτη
Ο Επισκέπτης της Ιστοσελίδας αποδέχεται ότι θα χρησιμοποιεί την παρούσα Ιστοσελίδα σύμφωνα με το νόμο και τα χρηστά ήθη.

Αποδέχεται ότι θα απέχει από κάθε δημοσίευση ή μετάδοση με κάθε τρόπο περιεχομένου, που είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο και καθ’ οιονδήποτε τρόπο αντίθετο στα χρηστά ήθη ή αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου ατόμου, δείχνει εμπάθεια ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές και άλλες διακρίσεις ή δύναται να προκαλέσει βλάβη σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο.

Θα αποφεύγει επίσης κάθε ενέργεια που παραβιάζει ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, επαγγελματικό απόρρητο, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων.

Δεσμεύεται παράλληλα ότι δε θα προσπαθήσει να κάνει χρήση αρχείων ή προγραμμάτων, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό τη διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών ή ακόμη και τη συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων άλλων Επισκεπτών. Αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί από κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποια από τις ως άνω παραβάσεις, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα της απαγόρευσης πρόσβασης του παρανομούντος Επισκέπτη στην Ιστοσελίδα , προβαίνοντας παράλληλα σε κάθε από το νόμο προβλεπόμενη ενέργεια. Διεκδίκηση αποζημίωσης από την Εταιρεία για κάθε ζημία που προκαλείται από την κακόβουλη συμπεριφορά του Επισκέπτη δεν αποκλείεται.

Ζ. Ασφάλεια και απόρρητο
1. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες αναφέρονται σε προσωπικά στοιχεία των Επισκεπτών, διασφαλίζονται ως απόρρητες. Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει διαδικασίες, οι οποίες προφυλάσσουν τα προσωπικά δεδομένα, που οι Επισκέπτες παρέχουν μέσω της Ιστοσελίδας. Τα δεδομένα των Επισκεπτών προστατεύονται από οποιαδήποτε μη επιτρεπόμενη πρόσβαση ή αποκάλυψη, απώλεια ή κακή χρήση και αλλαγή ή καταστροφή. Η σύνδεση των Επισκεπτών στην ιστοσελίδα γίνεται με ασφαλή τρόπο (χρήση πρωτοκόλλου https – πιστοποιητικό SSL).

2. Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνουν οι Επισκέπτες στις σελίδες και τις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας, προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για την διασφάλιση της λειτουργίας των υπηρεσιών και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο. Τα στοιχεία που αποθηκεύονται για την ενημέρωση των Επισκεπτών θα τηρούνται πάντοτε σύμφωνα με το Ν.2472/1997, το Ν. Ν.3471/2006 και τις Αποφάσεις και Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Οι Επισκέπτες διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση την επιβεβαίωση, τροποποίηση ή διαγραφή των στοιχείων τους και την εξαίρεσή τους από τη λήψη ηλεκτρονικών μηνυμάτων, επικοινωνώντας με την Εταιρεία.

3. Η Εταιρεία δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των Επισκεπτών της Ιστοσελίδας, εκτός αν υπάρχει έγγραφη εξουσιοδότηση από αυτούς ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής.

4.Η πρόσβαση στα συστήματα της Εταιρείας (servers) ελέγχεται από τοίχος προστασίας (firewall), το οποίο επιτρέπει τη χρήση συγκεκριμένων υπηρεσιών, απαγορεύοντας παράλληλα την πρόσβαση σε συστήματα και βάσεις δεδομένων με απόρρητα στοιχεία και πληροφορίες της Εταιρείας. Όλες οι αποτυχημένες απόπειρες σύνδεσης καταγράφονται και τα δεδομένα διατηρούνται για 5 (πέντε) έτη εκτός και εάν εκκρεμεί δικαστική διένεξη οπότε η διατήρηση μπορεί να διαρκέσει και πέραν του παραπάνω χρονικού διαστήματος, μέχρι την περαίωσή της με αμετάκλητη δικαστική απόφαση.

Διαβάστε σχετικά: Πολιτική Απορρήτου και Ασφάλεια Δεδομένων

Η. Cookies
Χρησιμοποιούμε cookies για την εξατομίκευση περιεχομένου και διαφημίσεων, την παροχή λειτουργιών κοινωνικών μέσων και την ανάλυση της επισκεψιμότητάς της Ιστοσελίδας. Επίσης, κοινοποιούμε πληροφορίες σχετικά με την από μέρους σας χρήση της Ιστοσελίδας μας στους συνεργάτες κοινωνικών μέσων, διαφήμισης και αναλύσεων.

Με την πλοήγηση του Επισκέπτη στην Ιστοσελίδα, ο Επισκέπτης συμφωνεί στη δημιουργία και τη χρήση αυτών. Εάν ο Επισκέπτης δεν επιθυμεί την χρήση των cookies μπορεί, είτε να τα απενεργοποιήσει, είτε να αποφύγει την πλοήγηση στην Ιστοσελίδα.

Τα «cookies» είναι μικρά αρχεία με πληροφορίες που μια ιστοσελίδα αποθηκεύει στον υπολογιστή ενός Επισκέπτη, ώστε κάθε φορά που ο Επισκέπτης συνδέεται στην ιστοσελίδα, η τελευταία να ανακτά τις εν λόγω πληροφορίες και να προσφέρει στο Επισκέπτη σχετικές με αυτές υπηρεσίες.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιων πληροφοριών είναι οι προτιμήσεις του Επισκέπτη σε μια ιστοσελίδα, όπως αυτές δηλώνονται από τις επιλογές που κάνει ο Επισκέπτης στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα.

Οι περισσότεροι περιηγητές επιτρέπουν την διαγραφή των «cookies» και την αποτροπή της δημιουργίας τους για μελλοντική περιήγηση στην ίδια ιστοσελίδα. Θα πρέπει να σημειωθεί ωστόσο ότι με την αποτροπή αυτή ορισμένες λειτουργίες της Ιστοσελίδας δεν θα λειτουργούν ορθά.

Διαβάστε σχετικά: Πολιτική Cookies

Θ. Εφαρμοστέο δίκαιο
Οι ως άνω όροι και προϋποθέσεις διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από την παρούσα σύμβαση αρμόδια είναι τα Δικαστήρια Καρδίτσας.

Οποιαδήποτε διάταξη από τις ως άνω καταστεί αντίθετη προς τους ισχύοντες νόμους, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της Εταιρείας και του Επισκέπτη των σελίδων και υπηρεσιών αυτής της Ιστοσελίδας και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

Οι όροι χρήσης μπορούν να τροποποιηθούν ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση εφόσον παραστεί ανάγκη με παράλληλη δημοσίευσή τους στην παρούσα θέση (https://mesiakaris.gr/legal-terms/) και ισχύουν για όλους τους Επισκέπτες.

ημ/νια τελευταίας ενημέρωσης 30 ΑΠΡ 2020