ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ MESIAKARIS.GR

ημ/νια τελευταίας ενημέρωσης 30 ΑΠΡ 2020

Η εταιρεία με την επωνυμία «quadBIT – Μεσιακάρης Γ. Αναστάσιος», (εφεξής Εταιρεία), ενημερώνει το πρόσωπο το οποίο αφορούν τα εκάστοτε προσωπικά δεδομένα (εφεξής το Υποκείμενο), επισκέπτη/χρήστη/εγγεγραμμένο μέλος – πελάτη του παρόντος διαδικτυακού τόπου mesiakaris.gr (εφεξής Ιστοσελίδα), ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων διέπεται από τους όρους και τις σχετικές διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων καθώς και από τις σχετικές αποφάσεις, οδηγίες και κανονιστικές πράξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Υπεύθυνος επεξεργασίας
Για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μπορείτε να απευθυνθείτε στο Τμήμα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) της Εταιρείας στο τηλέφωνο 2441023220 ή κάνοντας χρήση της σχετικής φόρμας επικοινωνίας.

Προσωπικά δεδομένα που συλλέγει και επεξεργάζεται η Εταιρεία
Η Εταιρεία διασφαλίζει τη θεμιτή και νόμιμη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μέσω της Ιστοσελίδας. Για τα εγγεγραμμένα μέλη, τα προσωπικά δεδομένα είναι πληροφορίες που ταυτοποιούν άμεσα ή έμμεσα το Υποκείμενο, όπως το όνομα, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή η ταχυδρομική διεύθυνση ενώ για τους επισκέπτες – μη εγγεγραμένα μέλη τα προσωπικά δεδομένα είναι οι πληροφορίες που θα υποβληθούν μέσω των σχετικών φορμών επικοινωνίας, ραντεβού, εκδήλωσης ενδιαφέροντος κ.ο.κ.

Η Εταιρεία τηρεί αρχείο και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα που της παρέχουν τα ίδια τα Υποκείμενα. Η επεξεργασία αυτών των προσωπικών δεδομένων γίνεται με τη συγκατάθεσή των Υποκειμένων και μόνο στον βαθμό που είναι απαραίτητο ανάλογα με τον σκοπό της επεξεργασίας και τον χρόνο που απαιτείται σε κάθε περίπτωση. Κάθε φορά συλλέγουμε τα προσωπικά δεδομένα που είναι απολύτως απαραίτητα για να υλοποιηθεί η ενέργεια ή η υπηρεσία που έχει ζητήσει το Υποκείμενο (βλ. κατωτέρω «Σκοποί Επεξεργασίας»).

Σκοποί επεξεργασίας

Αρχεία Καταγραφής
Για όλους τους επισκέπτες – εγγεγραμένους ή όχι, ο διακομιστής μας (server) καταγράφει σε ένα ή περισσότερα ειδικά αρχεία καταγραφής (log files) τη διεύθυνση IP σας, η οποία συνιστά προσωπικό δεδομένο, ακόμα και αν δεν είμαστε σε θέση να σας ταυτοποιήσουμε με βάση το στοιχείο αυτό. Τα αρχεία καταγραφής μας βοηθούν να καταγράψουμε επίσης πληροφορίες σχετικά με τον τύπο του προγράμματος περιήγησης και του λειτουργικού συστήματος που χρησιμοποιείτε, την ημερομηνία και την ώρα της επίσκεψή σας κ.ο.κ.

Τα στοιχεία αυτά αποθηκεύονται αποκλειστικά για το απολύτως απαραίτητο διάστημα προκειμένου να διασφαλίσουμε την ασφάλεια δικτύων, πληροφοριών και υπηρεσιών από τυχαία γεγονότα ή παράνομες – κακόβουλες ενέργειες και η εταιρεία ενδέχεται να τα διαβιβάσει προς κρατικές υπηρεσίες ή δικαστικές/εισαγγελικές αρχές για να συμμορφωθεί με την ισχύουσα νομοθεσία ή για να ανταποκριθεί σε υποχρεωτική νομική διαδικασία.

Επιπρόσθετα, ολες οι αποτυχημένες απόπειρες σύνδεσης καταγράφονται και τα σχετικά δεδομένα διατηρούνται για 5 (πέντε) έτη εκτός και εάν εκκρεμεί δικαστική διένεξη οπότε η διατήρηση μπορεί να διαρκέσει και πέραν του παραπάνω χρονικού διαστήματος, μέχρι την περαίωσή της με αμετάκλητη δικαστική απόφαση.

Λογαριασμός Πελάτη για πρόσβαση στις υπηρεσίες της παρούσας ιστοσελίδας ή σε σελίδες που διατηρεί η Εταιρεία σε διαφορετικούς εξυπηρετητές και με διαφορετικά ονόματα χώρου.

Κατά τη δημιουργία του λογαριασμού σας και για να έχετε πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτής της Ιστοσελίδας που απαιτούν σύνδεση (τεχνική υποστήριξη, υποβολή παραγγελίας συνδρομής, ανανέωση συνδρομής κ.ο.κ.) θα σας ζητηθούν τα ελάχιστα στοιχεία για τη σύναψη και εκτέλεση της σύμβασης, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για να διαχειριστούμε τις καθημερινές επιχειρησιακές ανάγκες και για σκοπούς που αφορούν τις παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και προϊόντα της εταιρείας μας, για παράδειγμα την σύναψη μιας σύμβασης συνδρομής ιστοφιλοξενίας ή για την έκδοση ενός παραστατικού και δεν θα κοινοποιηθούν, δεν θα πωληθούν, δεν θα ενοικιαστούν ούτε θα αποκαλυφθούν παρά μόνο όπως ορίζει αυτή η Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Για τη δημιουργία λογαριασμού χρειάζονται υποχρεωτικά τα ακόλουθα στοιχεία:

 • Ονοματεπώνυμο ή Επωνυμία εταιρείας
 • Ταχυδρομική Διεύθυνση
 • Ταχ. Κώδικας
 • Νομός
 • Πόλη
 • Περιοχή
 • Χώρα
 • Διεύθυνση ηλ. Ταχυδρομείου
 • ΑΦΜ
 • ΔOY
 • Δραστηριότητα.
 • Σε περίπτωση νομικού προσώπου θα ζητηθούν επιπλέον στοιχεία του εκπροσώπου.

Στην συνέχεια θα σας κοινοποιηθεί ο προσωπικός σας κωδικός (password) τον οποίο θα πρέπει να αλλάξετε και να ορίσετε ένα κωδικό της επιλογής σας.

Το όνομα χρήστη (username) είναι η ηλεκτρονική σας διεύθυνση και ο κωδικός (password) είναι ο προσωπικός σας κωδικός.
Ο χρήστης δεν θα πρέπει να κοινοποιεί σε τρίτους τον προσωπικό κωδικό, ούτε θα πρέπει να τα φυλάσσει σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή, για να αποτρέψει οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση.

Σε περίπτωση γνωστοποίησης των κωδικών σε τρίτο, ο χρήστης έχει την υποχρέωση να ενημερώσει άμεσα την Εταιρεία.

Σε περίπτωση διαρροής στοιχείων, η Εταιρεία δεν έχει καμία ευθύνη εφόσον δεν έχει προηγουμένως ενημερωθεί για την παράνομη χρήση των στοιχείων αυτών.

Aποστολή ενημερωτικού και διαφημιστικού υλικού/ εταιρικά νέα
Κατά την επίσκεψή σας στην Ιστοσελίδα, έχετε τη δυνατότητα να συμπληρώσετε φόρμα επικοινωνίας, παρέχοντας την ηλεκτρονική σας διεύθυνση με σκοπό την εγγραφή σας στο Newsletter μας.

Τα δεδομένα που συλλέγονται από την Ιστοσελίδα μας ενδέχεται να χρησιμοποιούνται για να επικοινωνήσουμε μαζί σας για προωθητικούς και διαφημιστικούς σκοπούς, για να σας ενημερώσουμε για προϊόντα και προσφορές που μπορεί να σας ενδιαφέρουν, μέσω email ή τηλεφώνου, εφόσον έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας, υπό τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις που θέτει το νομικό πλαίσιο.

Έρευνα Ικανοποίησης Πελατών – Κριτικές – Βαθμολογίες
Τα δεδομένα που συλλέγουμε από την Ιστοσελίδα μας χρησιμοποιούνται για συμμετοχή σας σε Έρευνα Ικανοποίησης Πελατών, εφόσον έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας, υπό τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις που θέτει το νομικό πλαίσιο. Η Έρευνα Ικανοποίησης Πελατών πραγματοποιείται μέσω μιας βαθμολογίας ή κριτικής ή ηλεκτρονικού μηνύματος για κάποιο από τα προϊόντα της Ιστοσελίδας ή των υπηρεσιών μας και είναι απαραίτητη η τήρηση λογαριασμού.

Η Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα αποκλειστικά και μόνο για τους προαναφερόμενους σκοπούς και μόνο στο απολύτως αναγκαίο μέτρο για την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των σκοπών αυτών.

Τα δεδομένα αυτά είναι κάθε φορά συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από όσα απαιτούνται εν όψει των ανωτέρω σκοπών, είναι δε ακριβή και, εφόσον χρειάζεται, υποβάλλονται σε ενημέρωση.

Επιπλέον αυτά τα δεδομένα διατηρούνται μόνο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για να πραγματοποιηθούν οι σκοποί της συλλογής και επεξεργασίας τους. Διαγράφονται με ασφαλή τρόπο μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας, εκτός εάν η κείμενη νομοθεσία προβλέπει τη συνέχιση της τήρησής τους.

Προσωπικά δεδομένα ανηλίκων
Η Εταιρεία αντιλαμβάνεται τη σημασία της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των ανηλίκων. Η Ιστοσελίδα ούτε απευθύνεται ούτε είναι σχεδιασμένη σκοπίμως για να απευθύνεται σε ανηλίκους. Η πρόθεση της Εταιρείας είναι να μη συλλέγει ούτε να τηρεί εν γνώσει του προσωπικά δεδομένα ανηλίκων που τυχόν έχουν πρόσβαση στην Ιστοσελίδα.
Ωστόσο, δεδομένου ότι αυτό δεν είναι εφικτό να διασφαλιστεί/ επιβεβαιωθεί από την Εταιρεία, τυχόν ανήλικοι χρήστες της Ιστοσελίδας που διαβιβάζουν, μέσω αυτής, προσωπικά τους δεδομένα στην Εταιρεία , υποχρεούνται και αναμένεται να έχουν λάβει τη συγκατάθεση των ασκούντων τη γονική μέριμνα αυτών ή των τυχόν επιτρόπων τους. Συνίσταται δε στους ενήλικες να ασκούν τη δέουσα εποπτεία των υπ’ ευθύνη τους ανηλίκων κατά την περιήγηση των τελευταίων στο διαδίκτυο και ιδίως στην παρούσα Ιστοσελίδα.

Ασφάλεια των δεδομένων
Η διαδικασία επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων από την Εταιρεία διεξάγεται με τρόπο που διασφαλίζει το απόρρητο αυτής. Η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

Αν και καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, η Εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια των δεδομένων που μεταδίδονται στον Διαδικτυακό της Τόπο, καθώς η μετάδοση πληροφοριών μέσω του διαδικτύου δεν είναι απόλυτα ασφαλής.

Αποδέκτες των δεδομένων
Αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων είναι η ίδια η Εταιρεία, και εφόσον συντρέχουν οι εκάστοτε νόμιμες προϋποθέσεις, οι συνεργαζόμενες με αυτήν εταιρείες με έδρα στην Ελλάδα ή τις άλλες χώρες στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους.

Εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της Εταιρείας
Η Εταιρεία ενδέχεται να χρησιμοποιεί για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων συνεργαζόμενες εταιρείες που ενεργούν στο όνομα και για λογαριασμό του για τους ανωτέρω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας.

Λοιπά τρίτα μέρη
Η Εταιρεία ενδέχεται επίσης να κοινοποιήσει προσωπικά δεδομένα των Υποκειμένων εφόσον απαιτείται από τον νόμο, δικαστική ή κανονιστική απόφαση ή όταν οφείλει να προστατεύσει την παρούσα Ιστοσελίδα.

Συγκεκριμένα μπορεί:

 • Να τα διαβιβάσει προς κρατικές υπηρεσίες, δικαστικές/εισαγγελικές αρχές για να συμμορφωθεί με την ισχύουσα νομοθεσία ή για να ανταποκριθεί σε υποχρεωτική νομική διαδικασία.
 • Να τα χρησιμοποιήσει για την προστασία και την αποφυγή εξαπάτησης των χρηστών του της Ιστοσελίδας ή για να αποτρέψει την απώλεια ζωής ή την πιθανότητα σοβαρού τραυματισμού.
 • Να τα χρησιμοποιήσει για τη λειτουργία και συντήρηση της ασφάλειας των συστημάτων της, μεταξύ άλλων για την πρόληψη ή τη διακοπή μιας επίθεσης στα συστήματα ή τα δίκτυά της.

Cookies
Η Εταιρεία για να εξασφαλίσει τη σωστή λειτουργία της Ιστοσελίδας καθώς και για στατιστικούς λόγους, αποστέλλει και αποθηκεύει cookies, δηλαδή μικρά αρχεία δεδομένων, στον υπολογιστή των Υποκειμένων. Διαβάστε σχετικά: Πολιτική Cookies

Σύνδεση με διαδικτυακούς τόπους τρίτων
Οποιαδήποτε τυχόν διασύνδεση της Ιστοσελίδας μέσω ειδικών υπερσυνδέσμων (links, hyperlinks, banners) με οποιονδήποτε άλλο διαδικτυακό τόπο που ανήκει σε τρίτους δεν συνεπάγεται ότι η Εταιρεία αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για την πολιτική που ακολουθούν αυτοί οι διαδικτυακοί τόποι σχετικά με την προστασία και διαχείριση των προσωπικών δεδομένων.
Τα Υποκείμενα θα πρέπει να φροντίζουν τα ίδια να ενημερώνονται για την προστασία και διαχείριση των δεδομένων τους από τους ανωτέρω διαδικτυακούς τόπους.

Δικαιώματα πρόσβασης και αντίρρησης
Το Υποκείμενο δικαιούται να γνωρίζει εάν δεδομένα προσωπικού του χαρακτήρα αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας (δικαίωμα πρόσβασης). Για την άσκηση αυτού του δικαιώματός του, το Υποκείμενο μπορεί να απευθύνεται στην Εταιρεία, στα στοιχεία επικοινωνίας που υπάρχουν στην αρχή της παρούσας.

Επίσης το Υποκείμενο δικαιούται οποιαδήποτε στιγμή να προβάλλει εγγράφως αντιρρήσεις για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων (δικαίωμα αντίρρησης, άρθρο 13 Ν.2472/1997) και να ζητάει συγκεκριμένη ενέργεια, όπως διόρθωση, προσωρινή μη χρησιμοποίηση, δέσμευση, μη διαβίβαση, διαγραφή. Οι αντιρρήσεις θα απευθύνονται εγγράφως στην Εταιρεία.

Κατά την άσκηση αυτών των δικαιωμάτων και για την ικανοποίησή τους, ενδέχεται η Εταιρεία να ζητήσει από τα Υποκείμενα να επαληθεύσουν την ταυτότητά τους προκειμένου να μπορέσει να ικανοποιήσει το αίτημά τους.

Επικοινωνία με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Στην περίπτωση που τα Υποκείμενα θεωρούν ότι θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών τους δεδομένων, μπορούν να προσφύγουν στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα, Τηλ: 2106475628, Email: contact@dpa.gr .

Τροποποίηση των όρων προστασίας προσωπικών δεδομένων
Επειδή η παρούσα ενημέρωση και οι εμπεριεχόμενοι σε αυτή όροι προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ενδέχεται να τροποποιούνται, τα Υποκείμενα πρέπει να ενημερώνονται τακτικά για το περιεχόμενο της παρούσας και να ελέγχουν για τυχόν αλλαγές.

ημ/νια τελευταίας ενημέρωσης 30 ΑΠΡ 2020